Z lásky pre lásku 1 – Stvorenie sveta a človeka

Je pravda čo o stvorení píše sväté písmo? Nie je sväté písmo v rozpore s novodobými poznatkami biológie, fyziky a evolúcie? Prečo Boh stvoril svet? Ako chápať slová svätého písma dnes? Sme z prachu? Boh nám vdýchol dušu? Stvorenie sveta. Biblia nám ponúka opis stvorenia …
Čítať ďalej

Kresťan na internete – Úvod

Častokrát počujeme o tom, že sme povolaní rozpoznať znamenia čias, v ktorých žijeme, aby sme boli schopní nielen žiť plnohodnotný život, ale aj pomáhať vytvárať hodnoty a zachovávať vo svete rozumné hranice. Inak povedané, byť tým svetlom sveta a soľou zeme (Matúš 5, 1…
Čítať ďalej

Pokrová partia

Jeden vyučujúci nám raz rozprával, čo sa vlastne stalo na Veľkú noc – celý ten veľký príbeh. To, ako Boh vykúpil človeka. Na začiatku, predtým, ako bol stvorený človek, sa proti Bohu vzbúrila tretina anjelov a Boh ich vykázal. Na ich čele bol satan. On je vrah od počiatku …
Čítať ďalej