Nezaradené

Máš na TO !!!

Drahí priatelia, chcem vás povzbudiť k žitiu Božieho kráľovstva. A nielen k žitiu, ale aj k jeho budovaniu. Povieš si: To nie je pre mňa. Trápim sa so školou, v práci, neustále padám v mnohých veciach, ako môžem budovať kráľovstvo? Ak máš takýto postoj, som rád, že práve čítač tieto riadky. Tento text je prepisom […]

Čítať ďalej

Byť s Bohom sám a modlitba v rodine

Text je voľným spracovaním obsahu slova, ktoré pripravil Juraj Jakubík pre účastníkov Efata víkendovky vo februári 2017 Byť s Bohom sám a modlitba v rodine Modlitba je rozhovor s Bohom. Túto definíciu často počúvame z rôznych smerov. Keď sa stretneme s priateľom aj krátka chvíľa nám stačí, aby sme vedeli, čo práve prežíva a akú […]

Čítať ďalej

Strach (poviedka)

Aké ľahké je prepadnúť beznádeji, zúfalstvu, sebaľútosti. Aké jednoduché je stať sa  slabým. Určite ste už niekedy pocítili na svojej hrudi veľký balvan, ktorý vám nedovolil nadýchnuť sa, zviazal vás svojou váhou ku zemi a jediné, na čo ste sa zmohli, bol strach. Nie je však hanbou báť sa. Hanbou je žiť v strachu.   Závan vetra […]

Čítať ďalej

Financie v živote kresťana

Milí priatelia, každému z nás sa už do rúk určite dostal nejaký obnos peňazí, o ktorom mohol slobodne rozhodnúť ako ho použiť. Možno to bolo vreckové, drobné od starých rodičov, prvá výplata za letnú brigádu, či pravidelný plat. Ako však nakladať s peniazmi a majetkom, aby to bolo v súlade s princípmi Božieho kráľovstva? Ponúkam ti myšlienky, […]

Čítať ďalej

Bodka za rokom 2016 a ideme ďalej

Na konci roka je vzácny čas voľna, keď sa okrem upratovania a jedenia môžem ohliadnuť za tým, čo som zažil a vzdať za to vďaky Bohu. Aký bol tento rok? Náročný alebo skôr jednoduchý? Ubehol rýchlo či pomaly? Nestalo sa nič zaujímavé? Naopak, bol plný udalostí? V tomto krátkom článku by som ti chcel ponúknuť môj osobný pohľad […]

Čítať ďalej

Mesiac v znamení novej evanjelizácie – aké to bolo?

S pojmom „nová evanjelizácia“ prišiel svätý Ján Pavol II. v marci 1983. Myslel tým evanjelizáciu po novom, o nové evanjelizovanie už pokrstených ľudí, ktorí ale nepoznajú základy svojej viery. Neskôr nás vyzval k novej evanjelizácií Európy. Aj dnes je toto volanie k novej evanjelizácií stále živé a o to naliehavejšie. V našom spoločenstve sme v […]

Čítať ďalej

Z lásky pre lásku 1 – Stvorenie sveta a človeka

Je pravda čo o stvorení píše sväté písmo? Nie je sväté písmo v rozpore s novodobými poznatkami biológie, fyziky a evolúcie? Prečo Boh stvoril svet? Ako chápať slová svätého písma dnes? Sme z prachu? Boh nám vdýchol dušu? Stvorenie sveta. Biblia nám ponúka opis stvorenia sveta hneď na svojom začiatku. Najskôr Boh stvoril deň a noc, potom mesiac, hviezdy […]

Čítať ďalej

Kresťan na internete – Na čo si treba dávať pozor?

Čomu by sa mal kresťan na internete vyvarovať? Na to ti jednoznačnú odpoveď určite nedokážem poskytnúť, ale môžem ti ukázať, akým spôsobom nad celým problémom uvažovať. Závery si už určite vyvodíš sám. Tento článok nadväzuje na predchádzajúci blog – úvod do tejto témy. Chcem opäť zdôrazniť princíp, ktorým Ježiš vo svojom učení mnohých prekvapil – […]

Čítať ďalej

Kresťan na internete – Úvod

Častokrát počujeme o tom, že sme povolaní rozpoznať znamenia čias, v ktorých žijeme, aby sme boli schopní nielen žiť plnohodnotný život, ale aj pomáhať vytvárať hodnoty a zachovávať vo svete rozumné hranice. Inak povedané, byť tým svetlom sveta a soľou zeme (Matúš 5, 13-14). Táto doba sa nazýva aj dobou informácií. Všetko okolo nás je na informácie bohaté, nedostávame […]

Čítať ďalej