Archív

Pôstom posilniť vzťah s Otcom

Pôst sám pre seba je z veľkej časti odsúdený na neúspech. Tí, ktorí majú pevnú vôľu ho môžu dokončiť, no otázne je, či vnímajú na svojom živote nejakú zmenu. Pôst môže byť aj stresujúci, ak je vnímaný ako obmädzenie. Chcem Vám ponúknuť iný pohľad: V tomto svetle mnou rezonujú tri slovné spojenia: Vztah s Bohom, […]

Čítať ďalej

Od dnes chcem zažiť obrátenie každý deň

V mojom živote viem pomenovať viacero momentov, ktoré zásadne zmenili jeho dovtedajší priebeh. Rozhodnutie odpovedať na Otcovo volanie a prísť na prvú mládežnícku omšu niekedy koncom prázdnin 2006. O pár mesiacov v novembri môj prvý kontakt s eRkom. Vo februári prvé naučené akordy na Katkinej gitare Kláre (myslím, že ešte niekde putuje medzi efaťákmi) rok […]

Čítať ďalej

Máš na TO !!!

Drahí priatelia, chcem vás povzbudiť k žitiu Božieho kráľovstva. A nielen k žitiu, ale aj k jeho budovaniu. Povieš si: To nie je pre mňa. Trápim sa so školou, v práci, neustále padám v mnohých veciach, ako môžem budovať kráľovstvo? Ak máš takýto postoj, som rád, že práve čítač tieto riadky. Tento text je prepisom […]

Čítať ďalej

Byť s Bohom sám a modlitba v rodine

Text je voľným spracovaním obsahu slova, ktoré pripravil Juraj Jakubík pre účastníkov Efata víkendovky vo februári 2017 Byť s Bohom sám a modlitba v rodine Modlitba je rozhovor s Bohom. Túto definíciu často počúvame z rôznych smerov. Keď sa stretneme s priateľom aj krátka chvíľa nám stačí, aby sme vedeli, čo práve prežíva a akú […]

Čítať ďalej

Financie v živote kresťana

Milí priatelia, každému z nás sa už do rúk určite dostal nejaký obnos peňazí, o ktorom mohol slobodne rozhodnúť ako ho použiť. Možno to bolo vreckové, drobné od starých rodičov, prvá výplata za letnú brigádu, či pravidelný plat. Ako však nakladať s peniazmi a majetkom, aby to bolo v súlade s princípmi Božieho kráľovstva? Ponúkam ti myšlienky, […]

Čítať ďalej

Z lásky pre lásku 1 – Stvorenie sveta a človeka

Je pravda čo o stvorení píše sväté písmo? Nie je sväté písmo v rozpore s novodobými poznatkami biológie, fyziky a evolúcie? Prečo Boh stvoril svet? Ako chápať slová svätého písma dnes? Sme z prachu? Boh nám vdýchol dušu? Stvorenie sveta. Biblia nám ponúka opis stvorenia sveta hneď na svojom začiatku. Najskôr Boh stvoril deň a noc, potom mesiac, hviezdy […]

Čítať ďalej