Archív

Od dnes chcem zažiť obrátenie každý deň

V mojom živote viem pomenovať viacero momentov, ktoré zásadne zmenili jeho dovtedajší priebeh. Rozhodnutie odpovedať na Otcovo volanie a prísť na prvú mládežnícku omšu niekedy koncom prázdnin 2006. O pár mesiacov v novembri môj prvý kontakt s eRkom. Vo februári prvé naučené akordy na Katkinej gitare Kláre (myslím, že ešte niekde putuje medzi efaťákmi) rok […]

Čítať ďalej

Máš na TO !!!

Drahí priatelia, chcem vás povzbudiť k žitiu Božieho kráľovstva. A nielen k žitiu, ale aj k jeho budovaniu. Povieš si: To nie je pre mňa. Trápim sa so školou, v práci, neustále padám v mnohých veciach, ako môžem budovať kráľovstvo? Ak máš takýto postoj, som rád, že práve čítač tieto riadky. Tento text je prepisom […]

Čítať ďalej

Byť s Bohom sám a modlitba v rodine

Text je voľným spracovaním obsahu slova, ktoré pripravil Juraj Jakubík pre účastníkov Efata víkendovky vo februári 2017 Byť s Bohom sám a modlitba v rodine Modlitba je rozhovor s Bohom. Túto definíciu často počúvame z rôznych smerov. Keď sa stretneme s priateľom aj krátka chvíľa nám stačí, aby sme vedeli, čo práve prežíva a akú […]

Čítať ďalej

Financie v živote kresťana

Milí priatelia, každému z nás sa už do rúk určite dostal nejaký obnos peňazí, o ktorom mohol slobodne rozhodnúť ako ho použiť. Možno to bolo vreckové, drobné od starých rodičov, prvá výplata za letnú brigádu, či pravidelný plat. Ako však nakladať s peniazmi a majetkom, aby to bolo v súlade s princípmi Božieho kráľovstva? Ponúkam ti myšlienky, […]

Čítať ďalej

Z lásky pre lásku 1 – Stvorenie sveta a človeka

Je pravda čo o stvorení píše sväté písmo? Nie je sväté písmo v rozpore s novodobými poznatkami biológie, fyziky a evolúcie? Prečo Boh stvoril svet? Ako chápať slová svätého písma dnes? Sme z prachu? Boh nám vdýchol dušu? Stvorenie sveta. Biblia nám ponúka opis stvorenia sveta hneď na svojom začiatku. Najskôr Boh stvoril deň a noc, potom mesiac, hviezdy […]

Čítať ďalej